16:47 پورتال دانشجویی موسسه آموزش عالی شاندیز
موسسه آموزش عالی شاندیز
توجه: اتصال به پورتال دانشجویی از طریق vpn، پروکسی و یا آی پی های خارج از کشور میسر نمی باشد


سرور شماره یک پورتال دانشجوییسرور شماره دو پورتال دانشجوییسرور شماره سه پورتال دانشجویی