موسسه آموزش عالی شاندیز
توجه: اتصال به پورتال دانشجویی از طریق vpn، پروکسی و یا آی پی های خارج از کشور میسر نمی باشدسرور شماره یک پورتال دانشجوییسرور شماره دو پورتال دانشجوییسرور شماره سه پورتال دانشجوییسرور شماره چهار پورتال دانشجویی